Marc Plasmans

Perfonal coach

Inspirerend coachen Arteveldehogeschool Gent.
De opleiding omvat een gevarieerd programma, verspreid over 3 modules. Meer info over het postgraduaat en de opleidingsgids. Bekijk hier de stappen om je om je in te schrijven. Je vindt hier ook het attest voor het aanvragen van betaald educatief verlof. We hebben nog een heel scala van activiteiten rond het onderwerp inspirerend coachen. verhuisbedrijf gent

opleiding SEO Balans VSPW Gent.
Een korte opleiding. Vacatures voor ex-cursisten. Praktijkplaatsaanbieder / stagegever. Visie en missie. Projecten en partners. Volg VSPW op Facebook. Volg VSPW.bibliotheek op Facebook. PCVO Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk Gent. Edgard Tinelstraat 92 9040 Gent Sint-Amandsberg Tel: 09218.89.30 Fax: 09229.32.55 E-mail: info@vspw.be

Coaching nader bekeken VSPW Gent.
Een korte opleiding. Vacatures in VSPW. Vacatures voor ex-cursisten. Praktijkplaatsaanbieder / stagegever. Visie en missie. Projecten en partners. Volg VSPW op Facebook. Volg VSPW.bibliotheek op Facebook. CVO Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk vzw wordt PCVO VSPW vanaf 1 september 2018. Edgard Tinelstraat 92 9040 Gent Sint-Amandsberg Tel: 09218.89.30 Fax: 09229.32.55 E-mail: info@vspw.be. Personal coach Mechelen

Centrum GEA Consulten, NLP, Coaching, intuïtieve ontwikkeling.
Wil je als coach of als trainer een voelbare meerwaarde bieden voor je cliënten, leerlingen, personeel of medewerkers? Magneetveldresonantie en gezondheid: ma 17 september 2018 in Gent, 19u30 Info-avond alle opleidingen: woe 19 september 2018 in Gent, 19u30. Reeksen en workshops. Ben je op zoek naar een korte opleiding of workshop?

coaching, supervisie en teambegeleiding Hogeschool Gent.
Mama, papa, weet je? Ik heb kwaliteiten, Academia Press, Gent, 2015. Intervisie een weg naar verandering, Intersentia, Antwerpen, 2016. Verder heeft Chris verscheidene artikels geschreven voor het tijdschrift Agora, Sozio, Balans, Coachend Vlaanderen en een gastbijdrage voor het boek Emotionele ontwikkeling in verbinding, Filip Morisse e.a. Agnès Biltris werkt 20 jaar in de lerarenopleiding aan HOGENT en in het sociaal-agogisch veld. Zij is vooral actief in het pedagogisch-didactische veld en in de opleiding vooral bezig met inzichten rond leren en veranderen, motiveren, Zij heeft veel ervaring met het werken met portfolio in diverse opleidingen en met begeleiden van het zelfgestuurd leren. En is actief geweest in meerdere ESF-projecten rond competentieontwikkeling bij leidinggevenden en medewerkers selflead, complead, WISE. Leergroepen begeleiden en workshops maakten daarvan vaak deel uit. Ook is ze gecertificeerd als coach vanuit de systeemtheoretische benadering bij de Interactie Academie in Antwerpen.  eenhoorn onesie

Coachopleiding Open mind.
Basis Coach Opleiding Centrum Open Mind Gent Bredestraat 11 Lovendegem. zat 22 sept 1000: 1700: Basis Coach Opleiding Start opleiding 1000: 1700.: Zaterdag 1000: 1700.: Centrum Open Mind Gent. Bredestraat 11 Lovendegem. Loopbaanbegeleiding groepssessie Centrum Open Mind Gent Bredestraat 11 Lovendegem.  architect gent

Opleiding Life Coach Centrum Voor Avondonderwijs.
Opleiding Life Coach. Welke vakgebieden genieten je voorkeur? Wanneer wil je met je studie starten? Waar wil je graag studeren? Sla deze stap over Sla deze stap over Sla deze stap over. Volgende stap Vorige stap Volgende stap Vorige stap Zoek.

Coachen van individuen en groepen VSPW Gent.
Je hebt een zuivere coachende functie bvb. Coachen maakt deel uit van je functie als directeur, hogere leidinggevende, stafmedewerker, middenkader teamverantwoordelijken, afdelingshoofd, hoofdverpleegkundigen, hoofdopvoeders, ondersteuner vanuit een koepelorganisatie of begeleidingsdienst, coach vanuit een zelfstandige praktijk., Je bent werkzaam in een opleidingscontext leerkracht, zorgcoördinator, supervisor, intervisor., Je bereidt je als basismedewerker voor op een coachende functie. Je dient echter wel een werkcontext te hebben waar je kan oefenen met coachen, vb. coachen van een stagiair. Betwijfel je of je tot de doelgroep behoort van deze opleiding?